Granty ze Starostwa Powiatowego

Rozkręcamy kolejne działania projektowe!👍Dzieląc się z Wami dobrymi, grantowymi wiadomościami informujemy, że czeka nas przygoda teatralna, 🎥  wycieczki rowerowe 🚴‍♀️
i zajęcia sportowe. 🏓 
 
Towarzystwo Miłośników Gorzanowa w styczniu br. złożyło do Starostwa Powiatowego w Kłodzku oferty na realizację trzech różnych zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, turystyki a także kultury. Z radością informujemy, że wszystkie nasze wnioski uzyskały pozytywną ocenę, W ostatnim czasie zarząd naszego stowarzyszenia podpisał umowy na realizację zadań i już niebawem będziemy mogli przystąpić do pierwszych z założonych działań projektowych. Przed nami między innymi organizacja zajęć sportowych i turnieju, następnie cyklu wycieczek pieszo rowerowych po Ziemi Kłodzkiej, a także przeprowadzenie warsztatów krawieckich i teatralnych z finałowym spektaklem. Łączna wartość realizowanych projektów wyniesie ponad 11 000 zł. Wszystkie zadania współfinansowane są przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Poniżej zamieszczamy tytuły naszych projektów.
 
1. ,,Cudze chwalimy, swojego nie znamy” – Cykl międzypokoleniowych wycieczek rowerowo – pieszych po Ziemi Kłodzkiej.
2. Teatr nam nie obcy! ,,Czerwony kapturek – historia rodzinna” w wykonaniu mieszkańców Gorzanowa i Ziemi Kłodzkiej.
3. Gorzanów promuje sporty rakietowe w środowisku wiejskim z uwzględnieniem działań ekologicznych.
 
Więcej informacji odnośnie działań projektowych każdej z oferty udostępniamy w kolejnych wiadomościach na naszej stronie internetowej.
 
Zadania współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku w ramach konkursów: ,,realizacja zadań publicznych powiatu kłodzkiego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz kultury w 2022 roku ogłoszonych przez: Powiat Kłodzki – Starostwo Powiatowe w Kłodzku

 

Teatr nam nie obcy! – Kolejny występ teatralny w Gorzanowie

Dzięki inicjatywom projektowym Towarzystwa Miłośników Gorzanowa w minionych miesiącach w naszej miejscowości małymi krokami przywracamy do świetności niezwykle cenne pod względem kulturowym dla Gorzanowa tradycje teatralne. Przy udziale społeczności szkolnej, dorosłych mieszkańców Gorzanowa i okolicznych miejscowości pod koordynacją reżysera p. Michała Noconia kilkukrotnie mieliśmy okazję obejrzeć spektakle teatralne ,,Ostatni Pociąg”, ,,Tato,tato sprawa się rypła” czy ,,Pastorałka Gorzanowska”. Tym razem w ramach konkursu: ,,realizacja zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu kultury w 2022 roku ogłoszonym przez: Powiat Kłodzki – Starostwo Powiatowe w Kłodzku nasza organizacja realizuje zadanie pn. Teatr nam nie obcy! ,,Czerwony kapturek – historia rodzinna” w wykonaniu mieszkańców Gorzanowa i Ziemi Kłodzkiej. Na podobieństwo poprzednich zadań grantowych, ponownie czekają nas cyklicznie odbywające się warsztaty krawieckie oraz zajęcia teatralne, a zwieńczeniem i finałem powyższych działań projektowych ma być spektakl teatralny. Łączna wartość projektu wyniesie ok. 4 300zł.

Zadanie współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku w ramach konkursu: ,,realizacja zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu kultury
w 2022 roku ogłoszonym przez: Powiat Kłodzki – Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Przed nami ciąg dalszy wycieczek turystycznych

Towarzystwo Miłośników Gorzanowa dzięki powodzeniu poprzedniego projektu, w którym udało się kilkurotnie przeprowadzić wycieczki rowerowe postanowiło kontynuować przygodę odkrywania naszych najbliższych rejonów poprzez jeden z najkorzystniejszych środków lokomocji. Stowarzyszenie w ramach konkursu: ,,realizacja zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu turystyki w 2022 roku ogłoszonym przez: Powiat Kłodzki – Starostwo Powiatowe w Kłodzku realizuje zadanie pn. ,,Cudze chwalimy, swojego nie znamy”- Cykl międzypokoleniowych wycieczek rowerowo – pieszych po Ziemi Kłodzkiej. W ramach założonych działań projektowych, wiosną i jesienią planuje się organizację wycieczek o tematyce turystyczno – krajoznawczej w wybrane okolice naszego miejsca zamieszkania. Góry Orlickie, Góry Bystrzyckie, Pasmo Krowiarki to jedne z wybranych obszarów, które będziemy chcieli wraz z uczestnikami projektu odwiedzić podczas wspólnych wycieczek rowerych i pieszych. Łączna wartość projektu wyniesie ok. 4 700zł.

Zadanie współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku w ramach konkursu: ,,realizacja zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu turystyki
w 2022 roku ogłoszonym przez: 
Powiat Kłodzki – Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Tenis stołowy w Gorzanowie

Towarzystwo Miłośników Gorzanowa w ramach konkursu: ,,realizacja zadań publicznych powiatu kłodzkiego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku ogłoszonym przez: Powiat Kłodzki – Starostwo Powiatowe w Kłodzku realizuje zadanie pn. ,,Gorzanów promuje sporty rakietowe w środowisku wiejskim z uwzględnieniem działań ekologicznych”. Podczas trwania projektu przewiduje się cykliczne zajęcia umożliwiające grę z zakresu tenisa stołowego, które odbędą się w najbliższych miesiącach w siedzibie naszej Szkoły Podstawowej w Gorzanowie. Dodatkowo w trakcie spotkań będzie okazja, by poznać mniej popularne dyscypliny: crossminton, speed-ball i badminton dzięki już pozyskanym akcesoriom sportowym w poprzednich projektach. Finałem i zwieńczeniem zadania będzie turniej sportowo – rekreacyjny, adresowany nie tylko do dzieci i młodzieży szkół podstawowych w naszym powiecie, ale również do osób dorosłych chcących aktywnie uczestniczyć w naszych działaniach. Łączna wartość projektu wyniesie ok. 2 400 zł.

Skip to content