Budowanie oznakowania atrakcji turystycznych Gminy Bystrzyca Kłodzka

Rośnie potencjał turystyczny Gorzanowa…i oto chodzi!

Nowe oznakowanie atrakcji turystycznych Gminy Bystrzyca Kłodzka

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – „Małe Projekty”, Gmina Bystrzyca Kłodzka realizuje projekt pn.: „System identyfikacji turystycznej – oznakowanie atrakcji turystycznych gminy Bystrzyca Kłodzka oraz ich promocja”, który stanowi uzupełnienie zrealizowanego w 2014 roku projektu dotyczącego oznakowania atrakcji turystycznych Bystrzycy Kłodzkiej.

Obraz na stronie it-17-02-2015_1.jpg

więcej informacji w artykule na stronie internetowej www.bystrzycaklodzka.pl – link

Skip to content