Program ,,Wolontariat Rodzinny”

Miło nam poinformować, że projekt TMG przeszedł pierwszy etap oceny wniosków zgłoszonych do konkursu grantowego realizowanego w ramach Programu „Wolontariat Rodzinny”.

Do konkursu wpłynęło 180 wniosków, z których eksperci Akademii do dalszego etapu oceny wytypowali 63 projekty ( w tym i nasz ) Wszystkie nadesłane wnioski były niezwykle ciekawe, a zaproponowane działania pożyteczne i ważne dla lokalnych społeczności. Akademia Rozwoju Filantropii musiała wybrać ograniczoną liczbę projektów, które wezmą udział w kolejnym etapie oceny – nie był to łatwy wybór.

Archiwum Herbersteinów

Odnalezione archiwum Herbersteinów zostało przejęte z pałacu w Gorzanowie przez Oddział Kłodzki Archiwum Państwowego we Wrocławiu. W 1981 roku rewindykowano z ówczesnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej 57 dokumentów. Obecnie zespół liczy 2887 jednostek archiwalnych. W tych archiwaliach odnajdziemy dokument z 1644 roku. w którym Ferdynand III cesarz rzymski, wynosi baronów von Herberstein do dziedzicznych hrabiów Rzeszy, czy też z 1662, kiedy to Leopold l, cesarz niemiecki nadaje hr. Janowi Fryderykowi von Herberstein zezwolenie na polowanie na grubą zwierzynę w Starej Łomnicy i Gorzanowie, które jemu przypadło przez ożenek. W aktach zachowały się urbarze. księgi ławnicze, ziemskie, sprawy gospodarcze, akta dotyczące zarządzania majątkiem, sprawy własnościowe, kościelne, księgi rachunkowe, kasowe, podatkowe, wydatki pałacowe, wynagrodzenia pracowników, sprawozdania gospodarcze, sprawy poddanych, sprawy szkolne i kościelne, opiekuńcze, policyjne, sądowe i budowlane.
W zamku w Gorzanowie działał teatr, a małe formy sceniczne w nim wystawiane zachowały się w archiwum.
Już, to pobieżne przedstawienie zawartości zachowanych materiałów archiwalnych wskazuje, że jest to bogate źródło wiedzy, które czeka na badaczy, miłośników Gorzanowa i Ziemi Kłodzkiej.

na podstawie IV Almanachu Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko 2009

Skip to content