Architektura renesansowych dworów na Dolnym Śląsku – Wrocław Muzeum Architektury

otwarcie wystawy 18.02.2010 o 17:00
wystawa czynna do 03.05.2010

2010.02.18. Plakat_Architektura renesansowych dworow wystawa_foto

Wystawa i towarzysząca jej książka jest pierwszym, a zarazem (na ile to możliwe) kompletnym opracowaniem unikatowego w skali europejskiej zjawiska, jakim są dwory śląskie. Prezentacja obejmuje ponad 60 zachowanych (w różnym stanie) dworów renesansowych, w tym tak znaczące dla dla sztuki renesansu w Polsce obiekty, jak dwory w Gorzanowie, Goli Dzierżoniowskiej, Wojanowie, Kliczkowie, Czernej, Luboradzu, Wojnowicach czy Zagrodnie. W ciągu 150 lat wzniesiono tu ponad 200 dworów, z czego do naszych czasów dotrwało (w różnym, często bardzo złym stanie zachowania) ponad 100 obiektów, które stanowią niezbywalny element krajobrazu kulturowego tego regionu. Wystawa wraz z książką została zrealizowana dzięki dotacji Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” (priorytet: „Rozwój instytucji muzealnych”)

Skip to content