Zapytanie o cenę Towarzystwa Miłośników Gorzanowa

W związku z realizacją projektu „Andrzejki i masopust. Szkolne spotkania Gorzanowa i Velkej Jesenicy”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013, Towarzystwo Miłośników Gorzanowa zwraca się z prośbą o przygotowanie pisemnych ofert cenowych na niżej wymienione artykuły (pliki .pdf): 

 

artykuły dekoracyjne
Artykuły biurowe
Artykuły chemiczne
Ekran
Instrument
Kolumny
Laptop
Piec
Powermixer
Środki czystości
Wydawnictwa
Wynajem busa
Zajęcia

 

Oferty należy składać zgonie z informacjami zawartymi w zapytaniu cenowym.
tmglogTowarzystwo Miłośników Gorzanowa, ul. Podzamcze 3, 57-521 Gorzanów

2010.04.09. zajecia pozalekcyjne
Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.

Skip to content